Zenfolio | Zach Elseman Photography | Makentzi Potter//1st Year

Kentzi Month 1Kentzi Month 2Kentzi Month 3/4Kentzi Month 5Kentzi Potter Month 6-7Kentzi Potter Month 8Kentzi Month 9Kentzi Month 10Kentzi Month 11Kentzi 1st Birthday